Whistleblowing

Postup pro podání oznámení o možném porušení předpisů.

Prosperity Real Estate s.r.o.
Prosperity Real Estate s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00
Brno