Informace pro klienty

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi společností Prosperity Real Estate s.r.o. (dále jen „Společnost“) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s poskytováním služeb realitního zprostředkování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele v platné znění.

Více informací naleznete webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/.

 

Bankovní účty

Společnost Prosperity Real Estate s.r.o. (dále jen „Společnost“) klade zvýšený důraz na zajištění vysokého stupně ochrany klientů a jejich peněžních prostředků v průběhu celého obchodního případu. Z uvedeného důvodu je možné rezervační zálohy hradit pouze bezhotovostně na bankovní účet Společnosti, který je odlišný od provozního účtu Společnosti a/nebo jejího spolupracovníka a je určen pouze pro skládání rezervačních záloh.

Za účelem transparentního přístupu k tokům peněžních prostředků v průběhu realizace obchodního případu se Společnost rozhodla zveřejnit číslo bankovního účtu určeného pro skládání rezervačních záloh.

Veškeré rezervační zálohy hrazené na základě rezervačních smluv zprostředkovaných Společnosti jsou přijímány výhradně na bankovní účet vedený u Fio banky, a.s., č.ú. 2902076935/2010,  IBAN: CZ97 2010 0000 0029 0207 6935, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Veškeré ostatní peněžní prostředky použité k úhradě kupní ceny jsou uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné advokátní kanceláří, která se vůči Společnosti smluvně zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschov peněžních prostředků. Pro každý obchodní případ je zřizován samostatný zvláštní účet advokátní úschovy vedený na jméno advokátní kanceláře, na kterém jsou vedeny pouze peněžní prostředky složené do úschovy kupujícím. Vklad na každém účtu je pojištěn samostatně v zákonném rozsahu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpiů. Číslo účtu je vždy uvedeno v příslušné smlouvě o úschově uzavřené mezi prodávajícím, kupujícím a advokátní kanceláří.

 

S financemi Vám rádi poradíme v Prosperity Financial Services a.s.

Informace pro klienty

Prosperity Real Estate s.r.o.
Prosperity Real Estate s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00
Brno